Font Size

Fonta Izmērs
Informācija ievietota 03.04.2018
reģistrācija uz 7.klasi 2018./2019.m.g http://uznemsana.r3g.lv/reg.php
Informācija ievietota 29.03.2018

 pieteikšanās uz 10.klasi 2018./2019.m.g  https://goo.gl/forms/syQQLG835YCKvK563

Informācija ievietota 12.03.2018

Precizētā informācija par skolēnu uzņemšanu Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 7. klasēs 2018.gadā 21.03.2018

Informācija par skolēnu uzņemšanu Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 10. klasēs 2018.gadā

Informācija ievietota 31.01.2018
Skatīt paraugu  iestājpārbaudījums LATVIEŠU VALODA UN VĒSTURE 10. klasei
Informācija ievietota 12.01.2018.
Skatīt paraugu iestājpārbaudījums 10.kl.-matemātika
Informācija sagatavota un ievietota 09.01.2018.

Informācija par uzņemšanu 7.klasē

Saskaņā ar Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas Izglītojamo uzņemšanas kārtību, iestājpārbaudījums uz 7.klasi Matemātika notiks 2018.gada 5.maijā, tas būs kopīgs Rīgas Valsts 1. ģimnāzijai, Rīgas Valsts 2.
ģimnāzijai, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijai.

Norises vieta: Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Raiņa bulvāris 8. Plānotais sākums: plkst. 10:00.
Atbilstoši kopējam vietu skaitam 7. klasēs visās ģimnāzijās, pārbaudījumā iegūto punktu secībā vecāki varēs izdarīt ģimnāzijas izvēli.

Detalizēts apraksts un sīkāka informācija Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas mājas lapā būs no 2018.gada 6.marta. Reģistrācija tiks uzsākta apmēram mēnesi pirms iestājpārbaudījuma (reģistrācijai ir informatīvs raksturs).
2018. gada 12. aprīlī plkst.18.00 Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas aktu zālē plānota Informācijas diena vecākiem un pretendentiem.   

Informācija par uzņemšanu 10.klasē

Saskaņā ar Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas Izglītojamo uzņemšanas kārtību, iestājpārbaudījums uz 10.klasi notiks 2018.gada 12.maijā Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā Krišjāņa Valdemāra ielā 1:
plkst. 10.00 iestājpārbaudījums Matemātika (visās vidējās izglītības programmās, izņemot vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma);
plkst. 13.00 kombinēts iestājpārbaudījums Latviešu valoda un vēsture (tikai vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā).

Detalizēts apraksts un sīkāka informācija Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas mājas lapā būs no 2018. gada 6.marta. Reģistrācija tiks uzsākta apmēram mēnesi pirms iestājpārbaudījuma (reģistrācijai ir informatīvs raksturs).
2018. gada 19. aprīlī plkst.18.00 Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas aktu zālē plānota Informācijas diena pretendentiem un viņu vecākiem. 

 

Sākums Uncategorised Seko līdzi uzņemšanai 7. un 10. klasēs