Font Size

Fonta Izmērs

Notikumu apskats

2018.gada 29.novembrī, projekta “Euroscola” ietvaros, komanda no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas devās uz Eiropas Parlamenta ēku Strasbūrā, Francijā. 24 cilvēkiem bija uzdevums pārstāvēt savu skolu un vēl svarīgāk – valsti, paust viedokli par Eiropas Savienībā aktuāliem procesiem, izteikt savas idejas un risinājumus jautājumos par Eiropas nākotni. 
Kopā ar vēl aptuveni 600 cilvēkiem no 22 dažādām valstīm varējām iejusties Eiropas Parlamenta deputātu vietās, balsojot par svarīgiem problēmjautājumiem un piedalīties lielajā plenārsēdē, kur prezidijā bija arī četri skolēni no 2. ģimnāzijas. Pirmajā plenārsēdē iepazīstinājām sevi un savu valsti, uzzinājām vairāk par Parlamenta darbību, kā arī izmantojām iespēju jautāt sev aktuālos jautājumus Parlamenta pārstāvim no Grieķijas. Pēc tam darba grupās kopā ar citu valstu skolēniem, debatējām par sešām tēmām – vidi, bezdarbu, kultūru, migrāciju, drošību un Eiropas nākotni. Grupās pārrunāto vēlāk prezentējām otrajā plenārsēdē, kur visi zālē esošie varēja balsot par mūsu rastajām idejām un uzdot savus jautājumus. Jautājumu uzdošanā mūsu skolas skolēni bija visaktīvākie, kā arī lika Latvijas vārdam izskanēt tik daudz, lai citu valstu skolēni par to atcerētos.
Iejušanās Parlamenta vidē lika saprast vairāk par to, kā šī institūcija darbojas un kāpēc tā ir tik svarīga, turklāt projekta un brauciena pieredze ļāva katram komandas dalībniekam veidot starpkultūru dialogu ar skolēniem no citām valstīm. Pēc dienas Parlamentā izmantojām iespēju kopā izstaigāt Strasbūras muzejus, katedrāles un citas vēsturiskas vietas, galu galā iepazīstot šo pilsētu no kultūrvēsturiskās puses. Esam ļoti priecīgi par ieguldīto darbu “Euroscolas” projektā un pateicīgi par iespēju pavadīt laiku Strasbūrā.  

Valsts svētku koncerts 16. novembrī 

Tiesnese Veronika Krūmiņa vada tiesību zinību stundu savā pirmajā skolā
Interesanta un izzinoša pēdējā oktobra diena bija Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas 12.klašu skolēniem.
Pie viņiem viesojās un tiesību zinību stundu vadīja Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa. Skolā, kuru vienpadsmit gadu savulaik tiesnese saukusi par savu.
Veronika Krūmiņa skolēnus iepazīstināja ar Latvijas tiesu sistēmu, kas dod iespēju cilvēkiem savu taisnību skaidrot trīs tiesu instancēs, dažādām lietu kategorijām un lietu izskatīšanu tiesā. Tiesnese savu stāstījumu veidoja, lai atbildētu uz skolēniem aktuāliem un interesējošajiem jautājumiem. Viņa sniedza gan konkrētas atbildes uz konkrētiem jautājumiem, gan izteica savas pārdomas par jautājumiem, kas skar ikviena tiesības. Ar piemēriem par dažādās tiesu lietās esošām situācijām tiesnese mudināja skolēnus būt uzmanīgiem, steigā parakstot kādus dokumentus vai piesakoties izlīdzēt draugam, galvojot viņa studiju vai kādu citu kredīta līgumu. Kā atzina tiesnese, dzīvē situācijas ir dažādas, un tiesa neko nevar palīdzēt, ja cilvēks neapdomīgi ir uzņēmies kādas saistības vai ieķīlājis dzimtas māju.
Atbildot uz skolēnu jautājumiem, Veronika Krūmiņa pastāstīja kāds ir bijis viņas ceļš līdz tiesneša amatam. Pēc Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes beigšanas un vairāku gadu strādāšanas valsts pārvaldē, Veronika Krūmiņa saskatīja nepieciešamību būt neatkarīgākai lēmumu pieņemšanā, kas dažkārt, strādājot valsts pārvaldē, nav īstenojams. Šis laiks sakrita ar administratīvo tiesu veidošanu, kas deva iespēju izmantot iepriekš darbā gūto pieredzi, lai veidotu sistēmu, kas nodrošinātu cilvēkiem iespēju aizstāvēt savas tiesības saskarsmē ar valsts un pašvaldību iestādēm.
Noslēgumā Veronika Krūmiņa vēlēja jauniešiem atrast savu vietu dzīvē un nekļūdīties profesijas izvēlē, novēlot strādāt darbu, kas dod gandarījumu.
7.novembrī tiesnese Veronika Krūmiņa dosies arī uz skolu, kuru ir beigusi viņas mamma – Aknīstes vidusskolu, kur arī vadīs tiesību zinību stundu un aicinās jauniešus uz sarunu.
Augstākā tiesa šogad – Latvijas simtgades gādā – aicināja tiesnešus doties uz savām skolām, lai runātu ar bērniem un jauniešiem par valsti, tās uzbūvi, tiesas vietu un tiesneša lomu valsts dzīvē. Interesi piedalīties savu vai vecāku skolu vai dzimtās puses apciemošanā izteicis arī Civillietu departamenta priekšsēdētājs Aigars Strupišs, kā arī Tieslietu padomes sekretariāta vadītāja Solvita Harbaceviča un Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Egils Levits.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi «Izglītojamo audzināšanas vadlīnijās minētie tikumi Annas Brigaderes daiļradē un Zemgales līdzenuma ainavās»

23. oktobrī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas pedagogi ģeogrāfijas skolotāja Andra Ģērmaņa un latviešu valodas un literatūras skolotājas Ineses Anstrangas vadībā devās izbraukuma kursos «Izglītojamo audzināšanas vadlīnijās minētie tikumi Annas Brigaderes daiļradē un Zemgales līdzenuma ainavās» uz Tērvetes novadu.  Pedagogu profesionālās pilnveides kursi-Tērvetes novadā

 

 

Vijas Spekkes
gleznu izstādes atklāšana

Ceļavārdus izstādei "Bēgļi -gūstekņi" saka Diāna Jance, Elzas Stērstes un Edvarda Virzas mazmazmeita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tikšanās ar igauņu rakstnieci Lēlo Tungalu un tulkotāju Guntaru Godiņu  19. oktobra rītā ģimnāzijas lasītavā skanēja igauņu valoda. Uz tikšanos ar igauņu rakstnieci Lēlo Tungalu un tulkotāju Guntaru Godiņu bija sanākuši 9.a un 9.b klases skolēni. Autores un tulkotāja savstarpējā sarunā lasītavā sanākušie varēja iepazīties ar grāmatas “Biedrs bērns un lielie cilvēki” skaudro stāstu, kā arī vērot nesen Igaunijā ar ovācijām un asarām uzņemtās spēlfilmas “Biedrs bērns” fragmentus. No 26. oktobra filma skatāma arī Latvijā.   

Konkurss "Elektrons" 8. maijā Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā pulcēja septiņas komandas no dažādām Rīgas skolām, kas bija gatavas parādīt gan savu radošumu, gan elektronikas un lodēšanas prasmes. Piedalījās 7-12.kl. skolēni. Galvenais konkursa uzdevums šoreiz bija izveidot telefona statīvu, kurā iestrādāti kādi elektronikas elementi. Konkursa darbi izdevās ļoti skaisti, funkcionējoši un katrs atšķirīgs no pārējiem. Ar pirmo vietu varam apsveikt RTU Inženierzinātņu vidusskolas komandu "Ķieģeļotāji", kas ar Rīgas Domes atbalstu varēs doties intelektuālās izklaidēs, bet arī pārējie darbi bija ļoti kvalitatīvi. Konkursu organizēja fizikas skolotājas V. Vītola un E.L. Liniņa.

Sveicam mūsu sportistes! Mūsu skolas meiteņu komandu ar izcīnīto 2. vietu, Ziemeļu rajona florbola sacensībās.
Komandu pārstāvēja: Elīna, Krista, Luīze, Elvita, Sigita, Solveiga un Signe.

 

 

 

 

Ieskats Lieldienu tirdziņā 

21. martā Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas aktu zālē EUROSCOLA konkursa ietvaros norisinājās Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas skolēnu rīkota diskusija “Vardarbība pret sievieti un vardarbība pret vīrieti - kopīgais un atšķirīgais”. Diskusijā tika pievērsta uzmanība arī šobrīd Latvijā aktuālajam Stambulas konvencijas jautājumam EUROSCOLA konkursa mērķis ir stiprināt jauniešu interesi un izpratni par Eiropas Savienības procesiem, lēmumu pieņemšanu un to nozīmi cilvēku dzīvē. Lasīt: Preses relīze 

21. martā Skolas teātra izrāde ‘’Ļaunais gars” pēc R.Blaumaņa lugas motīviem

10. marta TC Domina notika Junior Achievement Latvija organizētāis SMU (Skolēnu mācību uzņēmumu) pasākums - gadatirgus CITS BAZĀRS, kurā piedalījās 270 SMU no visas Latvijas. Rīgas Valsts 2. ģimnāziju pārstāvēja 10 SMU no 9.sb, 10.b, 11.b un 11.d klasēm. SMU "Bright Side" tika pieteikts nomimācijai "Inovatīva biznesa ideja", bet SMU "Gameful" - "Uz zināšanām balstīts uzņēmums". SMU "Woods is Modern" saņēma nomināciju "Labākais stends

1. un 2. martā Ģimnāzijas Žetonu saņēma  12. klašu skolēni 

12. februāris -Skolas dibināšanas diena 

23. janvārī Rīgas pilsētas 1. atklātā ģeogrāfijas olimpiāde 8. un 9. klašu skolēniem

23. janvārī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā norisinājās Rīgas pilsētas 1. atklātā ģeogrāfijas olimpiāde 8. un 9. klašu skolēniem. Tajā sešos uzdevumos spēkiem mērojās 167 skolēni no 55 Rīgas skolām. Jaunie ģeogrāfi risināja dažādas grūtības pakāpes uzdevumus un cīnījās par uzvaru šajā olimpiādē. Rīgas pilsētas 1. atklātā ģeogrāfijas olimpiāde

Apsveicam Rīgas pilsētas 1. atklātās ģeogrāfijas olimpiādes laureātus!
8. klašu grupā 1. vietu ieguva Jānis Niklāvs Iļjenko (Rīgas Centra humanitārā vidusskola), Mārtiņš Prokuratovs (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija), Kristaps Guntis Drunka (Rīgas 49. vidusskola), Ričards Liškovskis (Rīgas 49. vidusskola). 9. klašu grupā 1. vietu ieguva Leons Seļezņovs (Rīgas I. Kozakēvičas Poļu vidusskola), Kristiāna Purgale (Rīgas 84. vidusskola), Kristaps Brics (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija), Aleksandrs Lipins (Rīgas Klasiskā ģimnāzija).

22. decembrī 7. - 9. klašu skolnieki pulcējās zālē uz I semestra noslēguma pasākumu, kurā pārlūkoja paveikto, lai prieks par labi izdarītu darbu spārnotu jauniem panākumiem. Klašu vidējās atzīmes I semestrī ir no 7,4 līdz 7,9, bet visā klašu grupā kopā 7,62. Skolēni, kuriem liecībās nav zemāku vērtējumu par 7 ballēm saņēma ģimnāzijas direktora atzinības rakstusFoto: I.Krastiņa 

21. decembrī pamatskolas Ziemassvētku koncerts Foto: I.Krastiņa  

18. decembrī  Ikgadējais Ziemassvētku koncerts  Foto: I.Krastiņa   

9. decembrī TC DOMINA SHOPPING Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas seši Skolēnu mācību uzņāmumi no 9.sb un 11.b klases piedalījās Junior Achievement Latvija organizētajā Skolēnu mācību uzņēmumu Latvijas mēroga pasākumā "CITS BAZĀRS"

 
 
 
 
Sākums Notikumu apskats